lunes, 23 de enero de 2012

AVALUACIÓ 4t ESO (ALUMNAT Curs 2011/12)

Informació per a l’estudiant
Per primer cop es fa una prova externa d’avaluació de tot l’alumnat de quart d’ESO de Catalunya, que afecta al voltant de 65.000 estudiants i més de 1.000 centres. Perquè aquest esforç tan considerable sigui útil, i especialment per a tu, cal que t’hi impliquis i la facis el millor que puguis. Per això és essencial que tu, que n’ets protagonista, tinguis ben clar en què consisteix i què s’espera de tu.
Per què es fa aquesta avaluació?
L’avaluació servirà per mostrar la situació del sistema educatiu català i la de cadascun dels centres, i això permetrà adoptar les mesures de millora adequades. També et proporcionarà una in­formació que, juntament amb les que ja té el teu centre, t’ajudarà a orientar el teu futur en acabar l’escolarització obligatòria.
Quins apartats té cada prova?
Llengua catalana, llengua castellana (i també aranès a l’Aran)
• 2 textos de comprensió escrita
• 1 redacció
Llengua estrangera
• 2 textos de comprensió oral
• 2 textos de comprensió escrita
• 2 redaccions breus
Matemàtiques
• Numeració i càlcul
• Relacions i canvi
• Espai, forma i mesura
• Estadística i atzar
Què avaluen les proves?
Les proves no avaluen tots els continguts i coneixements de quart d’ESO, només algunes de les competències que necessites tant per seguir estudiant com per entrar en el món laboral: comprendre el que llegeixes, expressar-te amb claredat i correcció, tenir un nivell bàsic d’una llengua estrangera i saber resoldre problemes matemàtics semblants als que has de resoldre a la teva vida quotidiana.
Com t’has de preparar per fer bé la prova?
La prova no requereix que estudiïs qüestions diferents i al marge de les que ja treballes a cada matèria. Convé que et familiaritzis amb el tipus d’exercicis i de preguntes de les proves. Al web del Departament d’Ensenyament hi ha exemples orientatius de les
proves, però sobretot fes cas de les indicacions dels teus professors i professores.
Quin dia i a quina hora es fan les proves?
Dimecres 15 de febrer:
•• Llengua catalana
••Matemàtiques
Dijous 16 de febrer:
•• Llengua castellana
•• Llengua estrangera
Disposaràs de 60 minuts per fer cada prova, sense incloure-hi el temps dedicat a explicar les instruccions. Les proves començaran cada dia a les 9 h.
On faràs les proves?
Al teu centre, preferentment a la teva aula. Tingues en compte, però, que el professorat que aplicarà les proves vindrà d’altres centres.

No hay comentarios:

Publicar un comentario